OINA

Typ gry: gra na powietrzu (na dworze)

Wiek graczy: 6+

Liczba graczy: przynajmniej 4 lata

Materiały: kawałek kredy, piłka

Podobne do naszego ‘Palanta’. Potrzebne są 2drużyny grające na obszarze, na którym znajduje się 9 namalowanych kółek ponumerowanych od 1 do 9. Zawodnik z jednej drużyny musi wyrzucić piłkę tak daleko, by mógł przebiec przez 9 ‘baz’ (kółek) nie będąc przy tym uderzonym tą piłką, którą wyrzucił przez drużynę przeciwną. Gdy przeciwna drużyna rzuci piłkę w zdobywającego bazy gracza z przeciwnej drużynie i będzie on poza baza (kółkiem), to odpada on z gry. Jeśli jednak uda się graczowi przebiec przez wszystkie 9baz i wrócić do swojej drużyny (baza 10-OINA), drużyna zdobywa 1punkt. Gdy wszyscy uczestnicy z danej drużyny przebiegną lub odpadną, drużyny zamieniają się rolami.

Zasady: - numery kółek nie muszą być ponumerowane po kolei (sprawiając, że gra będzie trudniejsza)
 • kółko z numerem 1 jest najbliżej drużyny
 • musi być wyznaczone miejsce, z którego przeciwnicy rzucają piłkę w ‘zdobywających bazy’ przeciwników
 • piłka musi być wyrzucona w przód przez gracza zdobywającego bazę 9w innym przypadku gracz powtarza rzut)
 • gracz może biec zdobywając kolejne bazy tylko do momentu, gdy piłka nie doleciała z powrotem do drużyny gracza zdobywającego bazy
 • nie może być więcej niż 2zawodników w jednej bazie (kółku)
 • gdy następna baza (kółko) jest zajęta przez 2zawodników, gracz w poprzednim kółku musi czekać na zwolnienie bazy przez przynajmniej 1zawodnika
 • jeżeli wszyscy gracze zdobywający bazy znajdą się w bazach, drużyna przeciwna podaje sobie po kolei piłkę (2-3 sekundy) i w tym czasie drużyna przeciwna ma czas na dobiegnięcie do ‘mety’ (bazy 10)
 • eliminowani gracze musza siedzieć z boku, by nie rozpraszać i nie przeszkadzać innym

KRAJE

Typ gry: gra na powietrzu (na dworze)

Wiek graczy: 6+

Liczba graczy: przynajmniej 4

Materiały: kawałek kredy, piłka

Dzieci stoją w kółku. Lider stoi w środku kółka z piłką z ręku. Lider rzuca piłkę w górę wywołując przy tym dany kraj. Dziecko reprezentujące dany kraj musi złapać piłkę, zanim spadnie ona na ziemię. Jeśli się uda, gracz ten staje się liderem. Jeśli nie, musi powiedzieć; ‘STOP’ i wszystkie dzieci ‘zamarzają’. Lider musi wybrać jakiś kraj (dziecko), zrobić kroki w jej/jego kierunku i rzucić w nią/niego piłką. Jeśli trafi, trafione dziecko traci pół punkta. Jeśli lider nie trafi lub trafi inne dziecko, to on traci pół punkta. Ten kto straci cały punkt, odpada z gry.

Zasady: - miejsce musi być wyznaczone
 • pierwszy lider jest wyznaczany przez wyliczankę
 • osoba (kraj), w którą się rzuca nie może robić uników
 • osoba rzucająca rzuca od szyi w dół
 • muszą być wywołane wszystkie kraje

ZAMEK

Typ gry: gra na powietrzu (na dworze)

Wiek graczy: 7+

Liczba graczy: przynajmniej 6

Materiały: cegły, piłka

Potrzebne są dwie drużyny. Jedna z nich układa cegłówki (7-9) jedna na drugiej budując zamek. Druga drużyna rzuca piłką w zamek. Jeśli uda im się zburzyć zamek, uciekają i próbują odbudować zamek, a drużyna przeciwna rzuca teraz piłką w celu zburzenia zamku. Jeśli nie uda im się odbudować zamku, przeciwna drużyna zyskuje punkt. Jeśli im się uda odbudować zamek, to oni zyskują punkt. Zwycięża drużyna z największą ilością punktów.

Zasady: - miejsce gry musi być wyznaczone
 • atakująca drużyna rzuca piłką, dopóki nie zburzy zamku
 • cały zamek musi być zniszczony (nie tylko kawałek)
 • rzuty mogą być kierowane tylko od ramion w dół

ŁOWCY I KACZKI

Typ gry: gra na powietrzu (na dworze)

Wiek graczy: 6+

Liczba graczy: przynajmniej 4

Materiały: piłka

6 łowców stoi po dwóch stronach, 3 po prawej stronie i 3 po lewej. W środku stoją kaczki. Łowcy rzucają piłką w kaczki. Dotknięta kaczka odpada z gry. Gdy zostanie tylko jedna kaczka, łowcy mają tyle rzutów ile kaczka ma lat.

Zasady: - miejsce gry musi być wyznaczone
 • rzuty mogą być kierowane tylko od ramion w dół
 • kaczki nie mogą w żaden sposób dotknąć piłki
 • wraz z mniejszą ilością kaczek zmniejsza się pole gry
 • jeśli ostatnia kaczka nie zostanie uderzona piłką, reszta kaczek wraca do gry

SIEĆ

Typ gry: gra na powietrzu (na dworze)

Wiek graczy: 6+

Liczba graczy: przynajmniej 5

Dzieci są podzielone na 2drużyny: sieć i ryby. Dzieci z drużyny sieci trzymają się za ręce tworząc kółko, w którym pływają ryby. Drużyna sieci wybiera sobie sekretną cyfrę- od 1 do 10. Sieć liczy do wybranej cyfry ruszając rękoma do góry i na dół. Gdy sieć doliczy do sekretnej liczby, zamyka sieć łapiąc wszystkie ryby. Schwytane ryby dołączają do sieci. Ostatnia ryba, która nie została schwytana wygrywa. Następnie drużyny zamieniają się rolami.

Zasady: - miejsce gry musi być wyznaczone
 • dzieci muszą stale się ruszać

STARA NIEWIDOMA KOBIETA

Typ gry: może być przeprowadzona w budynku jak i na zewnątrz

Wiek graczy: 4+

Liczba graczy: przynajmniej 7

Materiały: szalik

Gra podobna do ciuciu babki. Gracze stoją w kółku. Jeden gracz ma na oczach zawiązany szalik i stoi w środku kółka. Gracz ten musi złapać jakąś osobę. Musi rozpoznać daną osobę. Jeśli rozpozna daną osobę, zamieniają się rolami.

Zasady: - miejsce gry musi być wyznaczone
 • dzieci mogą rozpraszać niewidomą kobietę różnymi dźwiękami
 • złapana osoba nie może robić uników, by nie zostać rozpoznana

GDZIE JEST TORBA Z PIENIĘDZMI?

Typ gry: może być przeprowadzona w budynku jak i na zewnątrz

Wiek graczy: 6+

Liczba graczy: przynajmniej 6

Materiały: parę monet, sakiewka (woreczek)

Dzieci siedzą dotykając się wewnętrznymi stronami dłoni. Jedna osoba wychodzi z pomieszczenia. 2osoby siedzące w kółku chowają woreczek z monetami pomiędzy stykające się dłonie. Osoba, która wyszła wraca i musi odgadnąć, gdzie jest woreczek, podczas gdy dzieci śpiewają: ‘Tutaj jest torba z pieniędzmi schowana tak, by wróg nie mógł jej wykraść’, ruszając nadal złączonymi dłońmi w dół i w górę. Gdy gracz zgadnie, gdzie jest schowany woreczek z monetami, zamienia się rolami z osobą, która chowa woreczek. Jeśli nie odgadnie, jeszcze raz wychodzi.

PODAJ DALEJ SZYBKO

Typ gry: może być przeprowadzona w budynku jak i na zewnątrz

Wiek graczy: 5+

Liczba graczy: przynajmniej 10

Materiały: mały przedmiot

Gracze stoją w kółku bardzo blisko siebie, trzymając ręce z tyłu. Jeden z graczy stoi w środku kółka z zamkniętymi oczami. Któryś z graczy stojących w kółku trzyma w ręku mały przedmiot. Osoba stojąca w środku kółka otwiera oczy i musi zgadnąć, kto trzyma przedmiot. Gracze podają sobie przedmiot za plecami tak subtelnie jak to możliwe. Osoba stojąca w środku ma 3szanse, by zgadnąć. Jeśli osoba ze środka kółka zgadnie, kto trzyma przedmiot, zamienia się z tą osobą rolami. Jeśli nie zgadnie, może być ‘ukarana’ przez osobę trzymającą przedmiot.

Zasady: - przedmiot musi być stale podawany, bez żadnych przerw
 • kierunek podawania przedmiotu jest dowolny
 • gracz stojący w środku ma 30 sekund na każde odgadnięcie

KACZKA KACZKA GĘŚ

Typ gry: może być przeprowadzona w budynku jak i na zewnątrz

Wiek graczy: 4+

Liczba graczy: przynajmniej 4

Wszystkie dzieci stoją w kółku. Jedna osoba chodzi w kółko (poza kółkiem) dotykając graczy mówiąc: ‘kaczka, kaczka, kaczka,…’ i w pewnym momencie, dotykając osobę, mówi: ‘gęś’. Osoba nazwana gęsią musi złapać tą drugą, zanim zajmie ona miejsce ‘gęsi’ w kółku. Jeśli osoba uciekająca zostanie złapana, chodzi w kółko jeszcze raz. Jeśli nie, zamienia się rolami z ‘gęsią’.

WODA I OGIEŃ

Typ gry: może być przeprowadzona w budynku jak i na zewnątrz

Wiek graczy: 6+

Liczba graczy: przynajmniej 2

Materiały: jakiś przedmiot

Gra podobna do Zimno, ciepło. Jedna osoba wychodzi z pomieszczenia. Inne dzieci chowają przedmiot. Osoba, która wyszła wchodzi i musi odnaleźć przedmiot. Gdy ta osoba wchodzi, inne dzieci mówią: ‘woda’, gdy ta osoba jest daleko od przedmiotu i ‘ogień’, gdy jest w pobliżu przedmiotu. Jeśli osoba szukająca przedmiot znajdzie go, wybiera swojego ‘następcę’.

Zasady: - miejsce gry musi być wyznaczone
 • osoba szukająca nie może być zmylana
 • czas poszukiwań musi być wyznaczony